Inschrijvingsformulier – Lidgeld

Het lidgeld bedraagt 90 €/seizoen  te storten op rekening van Brussels Volley BE15 7340 2555 1930  met vermelding: lidgeld, naam speler, ploeg

Dit bedrag omvat:

  • Lidgeld
  • Lidkaart
  • Verzekering voor het ganse seizoen
  • Training shirt

Om reden dat alle ploegen moeten ingeschreven moeten worden rond half mei betekent dat onze club voor die ploeg :

  • Een trainer voorziet voor het ganse seizoen
  • Een zaal voorziet voor trainingen en wedstrijden
  • Verzekering voor alle aangesloten leden betaalt
  • Lidgeld aan Volley Vlaanderen betaalt
  • Een uitrusting voorziet voor alle spelers

 Vrijheidsaanvraag

Elke speler/speelster kan zijn/haar vrijheid aanvragen in de periode van 1 maart tot 15 april. D.w.z. dat hij of zij vrij is tot ongeveer 10 mei (zie ook www.volleyvlaanderen.be) om zich bij een andere club aan te sluiten. Na die datum komt de speler/speelster automatisch terug bij onze club.